Genel Bilgiler

Dünyanın en eski uygarlıklarından birine sahip olan Çinliler, Milattan Önceki dönemlerden itibaren kuzey komşuları olan Hunlar hakkında ayrıntılı tarih kayıtları tutmuşlar ve bu dönemi izleyen İslamiyet’ten Önceki Türk tarihinin ikinci ve üçüncü devrelerini oluşturan Göktürk ve Uygur tarihi ve kültürüne ilişkin zengin içerikli bilgiler sunmuşlardır. Ayrıca Türklerle 2000 yıldan daha fazla bir süre komşuluk ilişkilerinin bulunması, Türkler için Çin dili ve Uygarlığının araştırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm bu gerçeklerin farkında olan Atatürk, Orta Asya Türk Tarihinin, Çince bilen Türk araştırmacıları tarafından objektif bir şekilde ortaya koyup değerlendirmeleri amacıyla ülkemizde bu alandaki akademik çalışmalar 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Sinoloji bölümü kurularak başlatılmış ve günümüze kadar gerek Orta Asya Türk Tarihi ve gerekse Çin Dili ve uygarlığı alanında sınırlı da olsa çok değerli çalışmalar ortaya konmuştur. Çin Dili ve uygarlığı alandaki araştırmalar ilk yıllarda, sadece tarihi araştırmalar ölçü alınması sebebiyle, anabilim dalı öğrencilerine Klasik Çince öğretilmiş, 1971 yılında Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerinin kurulmasıyla, mezunların daha kolay iş bulabilmeleri amacıyla Çağdaş Çince (Mandarin) öğretilmesine de önem verilmeye başlanmıştır. Yukarıda kısaca anlatılan sebeplerin yanında Çin’de başta Uygurlar olmak üzere Sarı Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Salarlar ve Tatarlar olmak üzere birçok Türk topluluklarının yaşaması ve Çin’in son 30 yıl içinde siyasi, sosyal ve ekonomik bakımlardan hızla dünyanın büyük güçleri arasında yerini alması, ülkemizde Çin uzmanlığı alanında büyük bir işgücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

ANABİLİM DALIMIZIN AMACI

2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamış olan anabilim dalımızın ders programı hazırlanırken, doğal olarak klasik dönemlerden itibaren Çince olarak kaleme alınmış olan materyallerden yararlanarak İslamiyet’ten önceki Türk tarihi ve uygarlığı sahasında araştırma yapabilecek uzmanların yetiştirilmesine göz önüne alınmıştır. Bunun yanında Klasik ve Çağdaş Çin Edebiyatı’nın yanı sıra, Klasik Çince, Çağdaş Çince, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Çeviri, Basın Dili ve Çin kültürü gibi temel dersler verilerek resmi ve özel sektörün giderek daha çok ihtiyaç duyduğu Çin uzmanı yetiştirmek anabilim dalımızın başlıca amacıdır.  Üniversitemizin, Çin’in önde gelen bazı üniversiteleri ile imzaladığı akademik işbirliği anlaşmaları sayesinde Çin’de burslu olarak araştırma yapma imkanı bulabilecek olan öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlarda bu burslar sayesinde kendilerini daha iyi yetiştirebileceklerdir.

 

ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI MEZUNLARININ ÇALIŞMA VE İŞ ALANLARI

Anabilim dalımızda lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Çin’de burslu olarak en az 1-2 yıl Çin’de bulunduktan sonra aşağıda belirtilen iş alanlarında görev alabileceklerdir:

-Dışişleri Bakanlığı

-Kültür Bakanlığı

-Milli Kütüphane

-Ticaret Odaları

-Türk Hava Yolları

-Hazine ve Ticaret Müsteşarlığı

-Üniversitelerin Sinoloji, Çin Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih Bölümü, İletişim Fakültesi, Uluslararası İlişkiler gibi pek çok bölümde lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak ilgi duydukları alanlarda akademisyen olarak görev alabilirler.

-Çince Turist Rehberliği

-Özel Şirketlerde Çince Tercümanlığı

- Özel Şirketlerde Danışmanlık

Gibi iş alanlarında çalışabilirler. Ülkemizde Çin Dili ve Edebiyatı bölümlerinin sayısının oldukça sınırlı olması sebebiyle ülkemizde Çince bilen yetişmiş eleman ihtiyacı kısa bir dönemde karşılanamayacak gibi görünmektedir.